Unia EuropecjskaBeneficjent:
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:
"Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie."

Cel projektu:
Zapewnienie mieszkańcom miasta Dzierżoniowa dostępności do ciepła sieciowego z instalacji odnawialnego źródła wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę nowych i modernizację istniejących odcinków sieci ciepłowniczych.

Planowane efekty:
Większość produkcji ciepła będzie pochodziła z OZE, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów.

Wartość Projektu:
7.308.045 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
4.625.275 zł