Unia Europecjska   ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. rozpoczął działalność ciepłowniczą w roku 2012, kupując w ramach przetargu majątek ciepłowniczy miasta Dzierżoniów.

   Moc zainstalowana w Ciepłowni przy ul. Złotej 11 wynosi 34,8 MWt, natomiast moc zamówiona odbiorców ciepła w Dzierżoniowie kształtuje się obecnie na poziomie 28 MW, a kolejne obiekty usytuowane w obrębie sieci ciepłowniczej są sukcesywnie przyłączane do systemu. Ciepło przesyłane jest do odbiorców siecią cieplną, której łączna długość wynosi 17 km. W Dzierżoniowie obsługujemy 206 węzłów cieplnych. £ączna ilość odbiorców, którym zapewniamy dostawę ciepła wynosi 219.

   Działalność ciepłowniczą prowadzimy na podstawie wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji na wytwarzanie i przesył ciepła, oraz zatwierdzonej taryfy dla ciepła. Daje to pewność technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego bezpieczeñstwa wytwarzania i sprzedaży ciepła.