Unia Europecjska


Nazwa i adres zamawiającego:
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce
NIP 882 21 16 810 Regon 020400959


Regulamin udzielania zamówień ZEC Sp. z o.o.
Uchwała 1/12/2019


Aktualizacja z dnia 07.05.2020.
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty


Aktualizacja z dnia 17.04.2020.
Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja z dnia 06.04.2020.
Pytania i odpowiedzi 04.04.2020


Aktualizacja z dnia 24.03.2020.
UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert!
Ogłoszenie 1/01/2020 po zmianach z dnia 24.03.2020
Ogłoszenie zmienione w dniu 24.03.2020 Baza konkurencyjności
Wyjaśnienie dla Wykonawców z dn. 24.03.2020


Aktualizacja z dnia 23.03.2020.
Pytania i odpowiedzi 23.03.2020


Aktualizacja z dnia 19.03.2020.
Pytania i odpowiedzi 19.03.2020


Aktualizacja z dnia 18.03.2020.
Ogłoszenie 1.01.2020 z dnia 13.02.2020 po zmianach z dnia 18.03.2020
Pytania i odpowiedzi 18.03.2020


Aktualizacja z dnia 12.03.2020r.
Pytania i odpowiedzi 12.03.2020r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/01/2020 z dnia 13 lutego 2020r. na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek (3.1) Komora K28A do Komora K48P

 • Ogłoszenie - baza konkurencyjności
 • Ogłoszenie z dnia 13.02.2020 - komora K28A K48P
 • SIWZ z dnia 13.02.2020 - komora K28A K48P
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia - oferta
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia z dnia 13.02.2020 - Projekt umowy
 • Załącznik nr 4 do ogłoszenia
 • Załącznik nr 5 do ogłoszenia
 • Załącznik nr 6 do ogłoszenia
 • Załącznik nr 7 do ogłoszenia • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Nazwa i adres zamawiającego:
  ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce
  NIP 882 21 16 810 Regon 020400959  aktualizacja z dnia 28.01.2020:
  WAŻNE – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA NR 1/01/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.

 • Załącznik o unieważnieniu postępowania • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/01/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.
  na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek (3.1) Komora K28A do Komora K48P

 • Ogłoszenie w bazie konkurencyjności komora K28A_K48P
 • Ogłoszenie z dnia 14.01.2020_komora K28A_K48P
 • SIWZ z dnia 14.01.2020_komora K28_A_K48P
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia z dnia 14.01.2020 - projekt umowy
 • Załącznik nr 4 do ogłoszenia
 • Załącznik nr 5 do ogłoszenia
 • Załącznik nr 6 do ogłoszenia • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Nazwa i adres zamawiającego:
  ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce
  NIP 882 21 16 810 Regon 020400959
  aktualizacja z dnia 28.05.2019:
 • Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania


 • aktualizacja z dnia 23.05.2019:
 • Informacja z otwarcia ofert


 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/05/2019 z dnia 10 maja 2019r. Na wykonanie usługi pn.: „Zarządzanie projektem i pełnienie funkcji bezpośredniego nadzoru budowlanego dla zadania „Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie”

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załącznik do SIWZ - Wzór Umowy
 • Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz firm i osób
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty)
 • Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia
 • Załącznik nr 1 do Formularza oferty Oświadczenie o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik nr 4 do Formularza oferty - Pełnomocnictwo • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  aktualizacja z dnia 29.03.2019:
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/03/2019 z dnia 29 marca 2019r.

  aktualizacja z dnia 17.04.2019:
 • Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty • aktualizacja z dnia 17.04.2019:
 • Informacja z otwarcia ofert • aktualizacja z dnia 2.04.2019:
 • Informacja Zamawiającego nr 1 • na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek (17.2) Komora K5R do Komora K8R wraz z przyłączami do budynków nr 50 i 13.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Informacje o ogłoszeniu w Bazie konkurencyjności
 • SIWZ
 • Załącznik nr 1 do SIWZ
 • Załącznik nr 2 do SIWZ
 • Załącznik nr 3 Projekt umowy
 • Załącznik nr 4
 • Załącznik nr 5 do SIWZ
 • Załącznik nr 6 do SIWZ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/07/2018 z dnia 6 lipca 2018
  na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek os. Kolorowe 5, 13, 14, 15, 16, 18

  Dane kontaktowe:
  Agnieszka Koniec-Rupa
  Tel. 74 8365 350 wew. 62
  e-mail: akoniec-rupa@ecopieszyce.pl; biuro@zec-ddz.pl


  aktualizacja z dnia 26.07.2018:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.07.2018 • aktualizacja z dnia 25.07.2018:
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.07.2018 • aktualizacja z dnia 18.07.2018:
 • OGŁOSZENIE aktualizacja z dnia 18.07.2018r.
 • SIWZ aktualizacja z dnia 18.07.2018 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załącznik nr 1 do SIWZ
 • Załącznik nr 2 do SIWZ
 • Załącznik nr 3 Wzór umowy
 • Załącznik nr 4 do SIWZ
 • Załącznik nr 5 do SIWZ
 • Załącznik nr 6 do SIWZ
 • Nazwa i adres zamawiającego:
  ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce
  NIP 882 21 16 810 Regon 020400959


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/05/2018 z dnia 16 maja 2018
  na usługę doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji inwestycji pn:
  „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie”.

  Dane kontaktowe:
  Agnieszka Koniec-Rupa
  Tel. 74 8365 350 wew. 62
  e-mail: akoniec-rupa@ecopieszyce.pl; biuro@zec-ddz.pl • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.06.2018 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.06.2018


 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • SIWZ TOM 1 IDW

 • SIWZ TOM 2 Wzór Umowy

 • SIWZ TOM 3 OPZ
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Nazwa i adres zamawiającego:
  ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce
  NIP 882 21 16 810 Regon 020400959
  Tel: 74 83 65 350 wew. 62 E-mail: biuro@zec-ddz.pl


  Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/11/2017 z dnia 10 listopada 2017r.
  Na „Budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie.”


  Data publikacji 15.11.2017r


  Dane kontaktowe:
  Stanisław Kopcio
  Tel. 74 831 45 90 wew. 82
  e-mail: biuro@zec-ddz.pl


 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-OJS068-150257-pl

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.03.2018

 • Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowania 1.11.2017

 • Uzupełnienie infromacji z otwarcia ofert 31.01.2018

 • Informacja z otwarcia ofert 29.01.2018

 • Pytania i odpowiedzi 18.01.2018
 • Pytania i odpowiedzi 18.01.2018

 • Zmiana treści SIWZ z dnia 17.01.2018

 • Pytania i odpowiedzi 11.01.2018

 • Pytania i odpowiedzi 09.01.2018

 • Pytania i odpowiedzi 08.01.2018

 • Pytania i odpowiedzi 28.12.2017

 • Ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert z dn. 21.12.2017

 • zmiana treści SIWZ z dn. 19.12.2017
 • Pytania i odpowiedzi 19.12.2017

 • załączniki do SIWZ:
 • Decyzja o oddziaływaniu środowiskowym z 05.09.2016 nr ZK6220.13.2016
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
 • Kopia mapy ewidencyjnej
 • Operat
 • P-001 schemat technologiczny - przyłącze
 • Pomiary hałasu
 • Pozwolenie na budowę z 07.11.2016 nr 890 2016
 • Projekt budowlany.zip
 • Schemat ciepłowni
 • Tło zanieczyszczeń
 • Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
 • Warunki przyłączenia do sieci energetycznej lokalnego dystrybutora OSD z 16.03.2017
 • Wypis
 • Wyrys mapy ewidencyjnej
 • Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

 • Pytania i odpowiedzi 12.12.2017

 • Pytania i odpowiedzi (1) 7.12.2017
 • Pytania i odpowiedzi (2) 7.12.2017
 • Pytania i odpowiedzi (3) 7.12.2017
 • Pytania i odpowiedzi (4) 7.12.2017
 • Pytania i odpowiedzi (5) 7.12.2017
 • Pytania i odpowiedzi (6) 7.12.2017

 • Zmiana w treści SIWZ z dn. 29.11.2017r.

 • Pytania i odpowiedzi 29.11.2017

 • Sprostowanie ogłoszenia do przetargu na „Budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie.”

 • Pytania i odpowiedzi 22.11.2017

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 • SIWZ TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
 • SIWZ TOM II SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 • SIWZ TOM III WZOR UMOWY • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/10/2017 z dnia 12 października 2017
  na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.

  Dane kontaktowe:
  Stanisław Kopcio
  tel. 74 831 45 90, e-mail: skopcio@zec-ddz.pl

  Data publikacji 12.10.2017r

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załącznik nr 1 do SIWZ
 • Załącznik nr 2 do SIWZ
 • Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY
 • Załącznik nr 4
 • Załącznik nr 5A do SIWZ
 • Załącznik nr 6 do SIWZ
 • Załącznik nr 7 do SIWZ
 • Załącznik nr 8 do SIWZ


 • Informacja z otwarcia ofert
 • INFORMACJA


 • Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty
 • INFORMACJA • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 29.09.2017
  na promocję projektu pn. ”Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie” nr: POIS.01.06.01-00- 0001/16, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” poprzez zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej zamawiającego.

 • ZAPYTANIE
 • ZAŁĄCZNIK NR 1
 • WZÓR UMOWY


 • Protokół z porównania ofert
 • PROTOKÓŁ • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  Tytuł zamówienia:
  Modernizacja i rozbudowa przez ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o miejskiej sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie, umożliwiającej podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej.


  Data publikacji 13.09.2017r


  Dane kontaktowe:
  Stanisław Kopcio
  Tel. 74 831 45 90
  e-mail: skopcio@zec-ddz.pl

  Agnieszka Koniec-Rupa
  Tel. 74 836 53 50 wew. 62
  biuro@zec-ddz.pl


  Do pobrania:
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1
 • ZAŁĄCZNIK NR 2
 • ZAŁĄCZNIK NR 3
 • ZAŁĄCZNIK NR 4
 • ZAŁĄCZNIK NR 5A
 • ZAŁĄCZNIK NR 6
 • ZAŁĄCZNIK NR 7


 • Informacja z otwarcia ofert
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 • Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY