Unia Europecjska


    W Dzierżoniowie najważniejszym i największym systemem dostarczającym ciepło dla odbiorców mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, obiektów usługowych jest system ciepłowniczy ZEC Zakładu Energetyki Cieplnej.

    Sieciami cieplnymi, których długość wynosi 17 km rozsyłane jest ciepło do poszczególnych odbiorców. System sieciowy zasilany jest z Ciepłowni miałowej, zlokalizowanej przy ul. Złotej11 o mocy zainstalowanej wynoszącej 50 MW.
W sezonie grzewczym ciepłownia przy ul. Złotej 11 produkuje energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odbiorców . W sezonie letnim dostarcza ciepło również dla całego miasta, ale tylko na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Ciepłownia przy ul Złotej 11 wyposażona jest w sześć kotłów, dla których paliwem jest miał węglowy.
Regulacja systemu cieplnego prowadzona jest poprzez regulacje ilościowo-jakościowa uwzględniając średnią temperaturę zewnętrzną. Regulacja prowadzona jest automatycznie poprzez nadrzędny system automatyki ciepłowni.

     Energia cieplna wytwarzana w Źródle ciepła dostarczana jest do odbiorców za pomocą sieci cieplnej i kompaktowych węzłów wymiennikowych z automatyczną regulacją .

     Odbiorcami energii cieplnej produkowanej w systemie są między innymi:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady Przemysłowe, Urzędy, Szpital Miejski, Szkoły i Przedszkola obiekty usytuowane na terenach byłej DIORY, itp.

     Operatorem systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie jest spółka ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp z o.o. z siedzibą w Pieszycach przy ul. Bielawskiej 6/17.

     Obecnie prowadzone są przygotowania do kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego. Modernizacja ta będzie obejmowała Ÿródło ciepła – wymianę kotłów energetycznych, budowę układu kogeneracyjnego do jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, budowę nowych efektywnych układów ograniczających emisję zanieczyszczeñ do atmosfery.

    Również modernizowane są sukcesywnie sieci przesyłowe.