Unia EuropecjskaBeneficjent:
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:
"Modernizacja i rozbudowa przez ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o. miejskiej sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie, umożliwiającej podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej."

Cel projektu:
Zwiększenie dostępności ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej, która wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie Dzierżoniowa.

Planowane efekty:
Modernizacja i rozbudowa przez ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o. miejskiej sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie, w celu podłączenia nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu będą w pierwszej kolejności nowopodłączeni odbiorcy. Rozbudowana sieć pozwoli w przyszłości na podłączenie kolejnych użytkowników, co pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie wykorzystania indywidualnych źródeł ciepła. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie Dzierżoniowa i okolic.

Wartość Projektu:
1.500.000 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
782.100 zł