Unia EuropecjskaBeneficjent:
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:
”Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie.”

Cel projektu:
Wybudowanie nowoczesnej instalacji wytwarzającej jednocześnie energię cieplną i elektryczną tzw. źródło kogeneracyjne. Kocioł na olej termalny będzie opalany biomasą. Wytworzone ciepło będzie napędzać turbinę a sprzężony z nią generator wyprodukuje prąd elektryczny na potrzeby ciepłowni i do sieci energetycznej. Ciepło odpadowe z turbiny będzie wykorzystywane do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej.

Planowane efekty:
Zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na poprawę stanu środowiska w regionie. Projekt jest rozwiązaniem innowacyjnym.

Wartość Projektu:
35.943.534,78 zł


Wkład Funduszy Europejskich:
20.445.761,00 złOpis inwestycji w mediach: www.doba.pl

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
elektroniczny system zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANCH OSOBOWYCH W PROEKCIE
doba.pl/ddz/artykul/inwestycje-w-dzierzoniowskiej-cieplowni-wideo-/29464/13